Wprowadzenie Księdza Wiesława P. Strządały na Urząd Proboszcza

Parafia Matki Bożej Pocieszenia